GDPR

GDPR - Dataskyddsförordningen

Kära kund!


Ecologen åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.


Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.


Personuppgifter som vi sparar när du köper något från vår webshop eller blir återförsäljare är:


  • Namn
  • E-post
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer
  • Betaluppgifter


Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är :


  • För att kunna komma i kontakt med dig.
  • För att skicka information, samt erbjuda medlemsförmåner.
  • För att administrera din faktura eller betalning
  • För att kunna hantera returer


Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. 


Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.


Radering av uppgifter

När du begär utträde ur Ecologens register kommer dina uppgifter att raderas ur våra system


Rätt att begära ut information

Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.


Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på janssen-cosmetics@halsoakademi.se


Om du vill bli borttagen ur våra register, så kontakta oss på janssen-cosmetics@halsoakademi.se


För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se