VILLKOR

VILLKOR

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE  OCH SLUTKUNDER I SVERIGE


Genom att göra en beställning, antingen skriftligt per brev, fax eller post, per telefon eller via onlinebeställningsformuläret, anses Återförsäljaren ha accepterat de faktiskt giltiga villkoren, som reglerar de kommersiella transaktionerna. Hänvisning görs även på de fakturor som JC Sverige utfärdar till Återförsäljaren.


Produktdetaljer och lämplighet

Alla produkter märkta "JANSSEN COSMETICS" är tillverkade i enlighet med tillämplig lag definierad i "Regulation of the European Union 1223/2009". JC Sverige rekommenderar att Återförsäljaren läser tillverkarens instruktioner, hur produkten ska användas, noggrant och att den även instruerar sin kund, att noggrant läsa tillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner finns i kompendium som går att ladda ner på www.janssen-cosmetics.se. För slutkonsumenten finns instruktioner i bruksanvisningen inuti produktförpackningen, samt på denna hemsida. 

Använd alltid produkterna i enlighet med tillverkarens instruktioner.


Kvalitet och garanti

Janssen Cosmetics GmbH är ett certifierat företag för kvalitetsledning enligt ISO 9001:2008.

Alla Produkter tillverkas av JC med högsta möjliga omsorg enligt Good Manufacturing Practice (“GMP”).


Kosmetikaanvändaren eller slutkonsumenten, bör använda produkten, när den öppnats, inom en tidsperiod som anges på förpackningen, dvs. antalet månader som är tryckt i den öppna burkens symbol (vanligtvis mellan 3 månader och 12 månader).


Orderhantering, tillgänglighet och leveranstid

Alla beställda produkter är beroende av tillgänglighet. Om produkterna som Återförsäljaren beställer inte är tillgängliga eller slut i lager, kommer Återförsäljaren att meddelas via e-post.

En eventuell leveranstid kommer att meddelas. Återförsäljaren bestämmer om dessa restorder ska annulleras, om restordern ska skickas separat eller om kunden kommer att vänta till nästa order för att skicka dessa restorderartiklar.


Vid akut behov av en produkt som inte är tillgänglig vid tidpunkten för beställningen kan Återförsäljaren begära en separat leverans, men får då stå för fraktkostnaden från Tyskland till Sverige. Beställningshanteringen kommer att gå så snabbt som möjligt, vilket normalt är inom två veckor. Men under vissa perioder av året kan handläggningen också ta 3 – 4 veckor.


JC Sverige kan inte hållas ansvarigt för sådana förseningar. Återförsäljaren bör hålla ett lager på minst fyra veckor. Återförsäljaren kan också bidra till att förbättra tillgängligheten genom att skicka regelbunden orderplanering efter eget tycke. JC Sverige kan inte heller hållas ansvarigt vid force majeure, bristande tillgång på råvaror, av transportmedel, av personal på grund av arbetsstrejk eller liknande.


Priser ÅF

Alla priser är i SEK exkl. moms för Återförsäljare. Frakt tillkommer på alla ordrar.


Priser slutkund

Alla slutkundspriser är i SEK inkl. moms. En fraktavgift på 69 kr tillkommer om inget annat avtal finns.


Leveransvillkor

Varje order skickas så snart som möjligt inom 2-5 dagar om allt finns i lager. JC Sverige använder DHL och PostNord Skicka Lätt med spårbarhet. Leveransvillkor är fritt lager Lerum, Sverige. Eventuella andra leveransvillkor måste avtalas skriftligen.


Betalningsvillkor ÅF

Fakturor för Återförsäljare förfaller inom 30 dagar efter fakturadatum. Produkterna förblir JC Sveriges egendom så länge fakturan inte betalas. Har Återförsäljaren betalningsanmärkningar, kan betalningsvillkoren ändras eller så måste Återförsäljaren betala i förskott.


Betalningsvillkor slutkund

Fakturor för slutkunder betalas i förskott via Swish: 1235822168 eller via bankgiro: 5586-2130

Så fort betalningen kommit JC Sverige tillhanda skickas ordern till kunden.


Lagring och hållbarhet

JC Sverige instruerar specifikt kunden att förvara de kosmetiska produkterna på en ren och lämplig plats vid en temperatur på 18 – 21°C. Skydda produkter från värme och fukt, från extrem ljusexponering samt från extrem kyla (ständigt under 0°C).