Villkor

VILLKOR GÄLLANDE ANMÄLAN TILL

HUSS & HULT HÄLSOAKADEMIS UTBILDNINGAR

 

 

 • Muntlig eller skriftlig anmälan är bindande. 14 dagars ångerrätt.

 

 • Anmälningsavgift och kursavgift ska vara betald i fullo innan kursdatumet.

 

 • Anmälning och kursavgiften är ej återbetalningsbar.

Vid sjukdom krävs läkarintyg och Du blir tilldelad en plats på nästa kurs.

 

 • Om kursen inte blir av återbetalas betald anmälningsavgift samt kursavgift.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi ansvarar ej för missade lektioner p.g.a. frånvaro, annat än då sjukintyg finnes. Då kompenseras de missade lektionerna vid nästa kurs.

 

 • Schemalagda lektioner finns för att ta igen missade lektioner. Samtliga lektioner ska vara avklarade för att erhålla sitt diplom.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi ansvarar ej för produktallergi, utslag, astma, andningsbesvär, ryggproblem, etc. under utbildningen.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi ansvarar inte för borttappade föremål.

 

 • Under utbildningsperioden samt under praktikerna får enbart SAIAN Natural Clinical Skin Care eller WISE produkter användas, pga. att minimeras riskerna för allergier.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi innehar rätten att totalt avstänga elever som missköter sig, eller på annat sätt försvårar undervisningen. Anmälningsavgiften och kursavgiften återbetalas ej om detta skulle ske.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi förbehåller sig rätten att ej dela ut diplom till elever med hög frånvaro, elever som inte fullgjort sina praktiktimmar, elever som misskött sig eller har en ej reglerad elevkredit till SAIAN Academy.

 

 • Huss & Hult Hälsoakademi har även rätt att ej dela ut diplom om eleven ej uppfyller våra krav för certifiering. Vid icke godkänt resultat, erbjuds eleven ett omprov vid senare tillfälle.

 

 • (14 dagars ångerrätt gäller. Ångerrätt gäller när avtal har slutits enligt distans & hemförsäljningslagen.

Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks och 14 dagar fram. (Anmälningsdatum ‐> 14 dagar)

Ångerrätten gäller inte om användning av tjänsten har påbörjats under ångerperioden med ditt samtycke.)

Huss & Hult Hälsoakademi AB

Almekärrsvägen 3,

443 39 LERUM

+46 737 04 64 37

+46 732 17 64 79

KONTAKTA OSS

ÖPPETTIDER

 

Det kan hända att vi inte är på plats varje dag, då vi reser mycket och håller i utbildningar.

Öppettider:

 

Mån - Fre

10:00 - 16:00

© Copyright 2018. All Rights Reserved.